Friday, October 23, 2009

realization..

i began to realise that the life that i am living now is actually not the life that i wanted.. i want to make it better and i will do it..
now i have the urge to live my life the way i wanted and i feel that this is a turning point now for me to change myself...
whoa.. i hope God give me enough strength to carry on...

ako at ang sarili ko..

Tuwing umaga. Madalas kong pag masdan ang sarili kong imahe sa salamin… dahil sa aking palagay ang salamin lang ang tanging bagay na may kakayahang ilarawan ang totoo kong anyo…ng walang halong pangdaraya…ng walang halong pagkukunwari.. Ngunit naniniwala din ako na ang salamin ang kahuli-hulihang bagay na may kakayahang ilarawan ang totoo kong pagkatao…
Masasabi kong isa akong estranghero sa paningin ng maraming tao.. Kabaligtaran ko ang bituin sa langit, wala akong ningning at kinang… imposebleng tingalain ng kahit na sino…Hindi ko kayang lumipad tulad ng ibon, Ngunit kaya kong abutin lahat ng aking mga pangarap…Hindi ako si Darna na may kakayahang lumunok ng bato na hindi nalalagutan ng hininga…
Simpleng tao lang ako, may simpleng pangarap at simpleng paniniwala.. May paninindigan at prinsipyong walang katumbas na halaga...Ako ang tipo ng tao na hindi natatakot panindigan ang mga desisyon pinili kong maging mali, ngunit alam kong makakapagbigay ng kasiyahan sa buhay ko…Malakas ang loob kong sabihin na maraming tao ang nagtitiwala sa akin… Nararamdaman ko din na ang nag-aalab kong personalidad ang nagbibigay ng lakas ng loob at tiwala sa sarili…
Hindi ako manunulat, mahilig lang akong mag sayang ng tinta sa papel… Lalong hindi ako makata…mahusay lang akong mag imbento ng mga panaginip…At para sa inyong kaalaman hirap akong tumula kapag walang tugma’t sukat… Marahil sa isang lawin sa himpapawid, maihahalintulad ko ang sarili ko… kaibigan ng hangin at ulap…ngunit kinakatakutan naman ng sisiw at daga…Katulad ng kwagong mapagmatyag sa gabi ang aking pananalig sa may gawa ng langit at lupa…
Komportable akong mag-isa, Ngunit hindi ko kayang mabuhay ng nag-iisa… Hindi ako perpekto katulad nila… pero kaya kong magpakatotoo sa ngalan ng pakikisama… Wala akong hindi kayang gawin, pero marahil marami akong hindi susubukan… dahil pipiliin kong ganon na lang..
Madalas pinipili kong manahimik, upang bigyan ng kakaibang ingay ang mundo ko… at marahil sa kadahilanan din na naniniwala ako, na minsan kelangan nating manahimik para mapakingan…at minsan pa nga kelangan nating mawala para maramdaman… maraming pagkakataon ko na rin napatunayan na ipinanganak ako para magmahal at mahalin…
Hindi ko ugaling sumuko sa mga problema, hinahayaan ko na lang na isuko ako ng problema… kung saan-saan na rin ako napadpad, ilang bagyo na rin ang naghatid sa akin ng lamig at sindak.. marami na ring dumaang tuyo’t at tag-araw…nadadapa ako, ngunit mabilis na bumabangon…
Hindi ako ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, Wala akong kakayahang makuha o mabili ang lahat ng mamahaling bagay sa mundo..Ngunit naniniwala ako na mararanasan ko din, matulog at managinip sa loob ng isang palasyo….
Gusto kong isipin na pinapahalagahan ko ang buhay ko, sa parehong paraan na, na handa kong ialay ang buhay at pangarap ko sa mga taong pinakamamahal ko…. Sa aking pamilya… Sila ang mga taong pinakamamahal ko… sila ang pinakaimportante sa buhay ko…sila ang taong pinapahalagayan ko ng higit pa sa buhay ko.. Sila ang dahilan kong bakit ako nabubuhay.. Sila ang rason kong bakit nakakaya kong lahat…Sila ang nagsisilbing ilaw sa madilim kong mundo...
Madalas kong isipin na para akong isang kandila, lumiliit sapagkat nakasindi…isang nilalang na nangangapa sa kadiliman ng buhay…isang babaeng nangangarap mahalin, at mapansin ng isang multo… isang taong umaasa na ang lahat ng pangyayari ay may dahilan… at naniniwala na nalalagas din ang dahon sa kanyang kapanahunan…
AKO? Isang estranghero na ang tanging hiling lang ay maging masaya at marating ang tinatawag nilang rurok ng tagumpay…

Wednesday, October 21, 2009

struggle to life...

Many times I was isolated and most of the time I was in despair and the pain of loneliness. Even as I struggled every moment, I was determined to strive. Even though I was tired and tempted to give up all I had gained, I stood up again to be the best that I could be. I had to be strong for my mother,for my family.. whom I love and whom I will take care of and lead towards the right direction. I had to fight myself and my past in order to progress, to learn, to struggle, to try, to get up from failures and to better myself.
I might now struggle with small obstacles standing in my life, but in the next chapter of my life, I shall excel. I will overcome any personal or academic barriers to unlock the door to my ultimate potential and possibilities in life. I do not believe there is any such thing as impossible.I now have the power and strength to determine who I will be, rather than letting my fate determine who I will be. I am ready for any mighty challenges. I will face them without any fear and hesitation. I will fight to be the greatest that I can be...

Monday, October 19, 2009

PROF MONTALBO,PLS,READ..(Acknowledgement to my beloved Prof.in Psychology." PROF MONTALBO..")

Mam,
I just want to say thank you,for being my prof..for being my teacher!
i just want,you to know that i really apreaciate,all the things that you discuss to us..thank you for all the valuable lessons that you taught!
thank you for affecting my life in some profound ways...
i may not be a perfect student nor intellegent student for you,
but i believe that i have what it takes to finish MY course with flying colors..(hehehe..blast it)
Mam,just so you know that your one of the most intellegent teacher and most patient person that i've ever encountered.. i admire your sincerity and passion to teach!

And maybe this page is not enough,to express my gratitude...but i still wish that you'll consider this.."THANK YOU for being part of my LIFE.. for being part of my COLLEGE LIFE..for being part of my JOURNEY!!
I'M looking forward to THANK YOU,personally!
And im still looking forward to share many memorable moment with you,Mam!
THANK YOU VERY MUCH, and GODBLESS YOU!

psychology thesis
i really like this video simply because, it created a damn big smile on my face..it was kind of cool!! the video show how kid's suffer from different stressful issues..it also focused on the reality of certain thing and different behavior that kids poses nowadays..

Futhermore,i particularly like this video in many ways that it enlighted my mind and help me determined and resilent, in order to face the the real-world jerks that kids inevitably see and experiencing..

As we see in the video, children puts themselves in adult situation..they acted and looks like a professionals..and you will noticed how stressful and frustrated they are..

This video, made me realized that there are so many pressures and issues that causes STRESS in the kids ..

HOW can i relate this video to psychology?? for sure Prof. Montalbo will ask me..(hehe) Well, i believed that in psychology we study Stress..

SO,allow me to discuss what is STRESS.

Have you ever felt sick to your stomach during a test? Have you had days when you were so loaded down with homework that you had trouble sleeping? If so, then you know what it's like to feel STRESS. You've probably heard people say, "Wow, I'm really stressed out" or "This is making me totally stressed." Maybe you hear adults say those kinds of things all the time. But kids have lots of things going on in their lives that can cause stress, too..

What Is Stress?

WELL, Last time i checked..Stress is what you feel when you are worried or uncomfortable about something. This worry in your mind can make your body feel bad. You may feel angry, frustrated, scared, or afraid - which can give you a stomachache or a headache.

Stress is a feeling that's created when we react to particular events. It's the body's way of rising to a challenge and preparing to meet a tough situation with focus, strength, stamina, and heightened alertness.

The events that provoke stress are called stressors, and they cover a whole range of situations — everything from outright physical danger to making a class presentation or taking a semester's worth of your toughest subject.

The human body responds to stressors by activating the nervous system and specific hormones. The hypothalamus signals the adrenal glands to produce more of the hormones adrenaline and cortisol and release them into the bloodstream. These hormones speed up heart rate, breathing rate, blood pressure, and metabolism. Blood vessels open wider to let more blood flow to large muscle groups, putting our muscles on alert. Pupils dilate to improve vision. The liver releases some of its stored glucose to increase the body's energy. And sweat is produced to cool the body. All of these physical changes prepare a person to react quickly and effectively to handle the pressure of the moment.

This natural reaction is known as the stress response. Working properly, the body's stress response enhances a person's ability to perform well under pressure. But the stress response can also cause problems when it overreacts or fails to turn off and reset itself properly.

When you're stressed you may not feel like sleeping or eating. You also may feel cranky or have trouble paying attention at school and remembering things at home.

What Causes Stress?

Plenty of things can cause stress in a kid's life. The trick is to remember that some types of stress are good and others are bad. Good or normal stress might show up when you're called on in class or when you have to give a report.

Have you ever gotten butterflies in your stomach or sweaty hands? Those can be signs of good stress - the kind of stress that can help you to get things done. For example, you may do a better job on your book report if the anxiety inspires you to prepare well before you get up and read it to the class.

But bad stress can happen if the stressful feelings keep going over time. You may not feel well if your parents are fighting, if a family member is sick, if you're having problems at school, or if you're going through anything else that makes you upset every day. That kind of stress isn't going to help you, and it can actually make you sick.

Conclusions about the effects of stress

Uncontrollable, unpredictable, and constant stress has far-reaching consequences on our physical and mental health. Stress can begin in the womb and recur throughout life. One of the pathological (abnormal) consequences of stress is a learned helplessness that leads to the hopelessness and helplessness of clinical depression, but in addition, many illnesses, such as chronic anxiety states, high blood pressure, heart disease, and addictive disorders, to name a few, also seem to be influenced by chronic or overwhelming stress.

Once you recognize that you're feeling stressed, there are several things you can do. You can try talking about what's bothering you with an adult you trust, like a parent or teacher. Bring up what's been on your mind and how it makes you feel. An adult may have ideas about how to solve whatever is worrying you or making you uncomfortable..

WELL. i hope i give you enough information about stress..

LET'S GO BACK TO MY VIDEO...I think children suffer from stress as much as adults do.. This is NOT my personal opinion.. It is an observable reality.. and i do think that the majority of adults doesn't aware of that.. DO you agree PROF?? (hehehe..)

KID'S GET STRESS TOO..